Welkom bij Fathers Love

God heeft alles in Zijn hand, ook tijd

En IK zal u aannemen, en IK zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn zegt de Here, de Almachtige. ( 2 Korinthiërs 6:18)

 

We willen met deze site een ieder die er voor openstaat, de enorme grote liefde die God de Vader en Jezus Christus door de Heilige Geest aan ons wil openbaren laten zien door Zijn woord en door de getuigenissen in ons leven.

Lieve mensen

Gods werk tot in het kleinste detail.

Ken jij iemand die een bemoedeging nodig heeft of opgebouwd moet worden,geef gerust deze site door of vraag of je zijn/haar email door mag geven zodat hij/zij elke week minstens één maal een mail ontvangt, met een blog of een getuigenis.

Mailadres is Mario@FatherJesusSpirit.nl